آموزش تخصصی نرم افزارهای ادوبی

مرکز تخصصی آموزش نرم افزار های ادوبی

قوانین آموزشگاه

هنرجوی محترم آموزشگاه سه کاج؛

 

لطفا قوانین زیر را با دقت مطالعه فرمایید و سپس اقدام به ثبت نام در دوره ها نمایید. این قوانین برای همه دوره های خصوصی و عمومی یکسان است و پس از پذیرش قوانین، آموزشگاه سه کاج هیچ گونه مسئولیتی در قبال مشکلات پیش آمده احتمالی نخواهد داشت.

 

وظایف آموزشگاه:

 

۱- آموزشگاه سه کاج کیفیت محتوای آموزشی خود را گارانتی می نماید. در صورتی که هنرجو با رعایت استاندار و قوانین سه کاج، موفق به یادگیری مطالب آموزش دوره نشود، بدون هیچ قید و شرطی تمامی مبلغ پرداخت شده به هنرجو عودت داده خواهد شد.

 

۲- آموزشگاه موظف است در ساعات برگزاری کلاس به هر هنرجو، یک رایانه اختصاص دهد و نیازی به همراه داشتن لپ تاپ توسط هنرجو نمی باشد.

 

۳- مدریسن موظف به رعایت دقیق زمان حضور در کلاس هستند. در صورت داشتن تاخیر توسط مدرس، آموزشگاه موظف است به همان میزان به زمان کلاس اضافه نماید. در صورت غیبت مدرس، کلاس جبرانی با اعلام قبلی به هنرجویان برقرار می گردد.

 

۴- درصورتی که به دلیل  مشکلات پیش آمده برای مدرس یا آموزشگاه امکان برگزاری کلاس (خصوصی و عمومی) مقدور نباشد، اطلاع رسانی از طریق کانال تلگرام آموزشگاه و همچنین پیام کوتاه انجام خواهد شد و زمان برگزاری کلاس جبرانی نیز از همین دو روش اعلام می گردد. در صورت در دسترس نبودن و یا عضو نبودن در کانال تلگرام، آموزشگاه مسئولیتی در قبال عدم آگاهی هنرجو نخواهد داشت.

 

۵- در کلاس های عمومی ۱۵ دقیقه و در کلاس های خصوصی ۱۰ دقیقه زمان استراحت در نظر گرفته می شود.

 

وظایف هنرجویان:

 

 ۱- شهریه پرداخت شده توسط هنرجو قابل انتقال به شخص یا اشخاص دیگر نمی باشد. همچنین مبلغ پرداخت شده صرفا قابل استفاده برای همان دوره بوده و قابل انتقال به دوره دیگری نیست.

 

۲- در صورتی که هنرجو تا ۱۵ روز قبل از شروع دوره، اعلام انصراف نماید، با کسر ۵۰ درصد از کل مبلغ دوره، مابقی وجه به هنرجو عودت داده می شود. بدیهی است اعلام انصراف در فاصله کمتر از ۱۵ روز به شروع کلاس ها پذیرفته نمی شود و هنرجو متعهد به پرداخت کل مبلغ دوره می باشد.

 

۳- در کلاس های خصوصی، در صورتی که هنرجو نتواند در زمان مقرر در کلاس حضور یابد، امکان برگزاری کلاس جبرانی و یا عودت شهریه وجود نخواهد داشت.

 

۳- هنرجو موظف است به بهترین نحو ممکن تمرینات خود را انجام دهد. آموزشگاه سه کاج در مورد هنرجویانی که در انجام تمرینات خود کوتاهی می کنند هیچگونه مسئولیتی ندارد و همچنین این حق را دارد که به تشخیص مدرس، از حضور وی در کلاس ها جلوگیری به عمل آورد. حداقل زمان تمرین در منزل، سه برابر زمان حضور در کلاس می باشد.

 

۴- هنرجو موظف است در تمامی جلسات آموزشی دوره، به صورت مرتب و در زمان مقرر حضور یابد. در صورت غیبت بیش از دو جلسه آموزشگاه این اختیار را دارد که از حضور هنرجو ممانعت به عمل آورد. همچنین آموزشگاه مسئولیتی در قبال عقب ماندگی هنرجو از مطالب آموزشی نخواهد داشت. (در هر دو صورت هنرجو حق مطالبه بخش یا کل شهریه پرداخت شده را نخواهد داشت)

 

۵- تاریخ شروع کلاس ها قطعی نبوده و ممکن است تا ۷ روز تغییر را داشته باشد. هنرجو هنگام ثبت نام باید این مورد را مدنظر قرار دهد. در صورت تغییر زمان شروع کلاس، آموزشگاه مسئولتی در قبال مشکلات احتمالی نخواهد داشت. این تغییرات قبل از تاریخ مقرر به هنرجو اعلام خواهد شد.

 

۶- آموزشگاه می تواند در شرایط خاص (مانند: وجود مشکل برای مدرس، مشکلات فنی و ...) کلاس را لغو نماید، بدیهی است این موضوع از قبل به اطلاع هنرجویان خواهد رسید و متعاقبا کلاس جبرانی در نظر گرفته خواهد شد تا حقی از هنرجویان ضایع نشود.

 

۷- امکان ذخیره محتوای آموزشی کلاس به صورت صوتی یا تصویری مقدور نمی باشد.این تصمیم برای حضور حداکثری هنرجویان در کلاس و همچنین تمرکز کافی برای درک مطالب آموزشی ارائه شده توسط مدرس اتخاذ شده است.

 

۸- به دلیل حساس بودن لوازم الکترونیک، خوردن و آشامیدن در کلاس ممنوع می باشد. در صورت رسیدن هر گونه آسیب به تجهیزات (رایانه، میز، صندلی و ...) برسد، تمامی مسئولیت جبران خسارت متوجه هنرجو خواهد بود. برآورد هزینه توسط آموزشگاه انجام خواهد شد و هنرجو بلافاصله موظف به پرداخت آن خواهد بود.

 

* پرداخت شهریه از طرف هنرجو به منزله تایید تمامی موارد بالا می باشد.

*

لطفا قوانین زیر را با دقت مطالعه فرمایید و سپس اقدام به ثبت

نام در دوره

ها نمایید. این قوانین برای همه دوره

های خصوصی و عمومی یکسان است و پس از پذیرش قوانین، آموزشگاه سه کاج هیچ

گونه مسئولیتی در قبال مشکلات پیش آمده احتمالی نخواهد داشت.

۳- مدریسن موظف به رعایت دقیق زمان حضور در کلاس هستند. در صورت داشتن تاخیر توسط مدرس، آموزشگاه موظف است به

۴- درصورتی که به دلیل  مشکلات پیش آمده برای مدرس یا آموزشگاه امکان برگزاری کلاس (خصوصی و عمومی) مقدور نباشد، اطلاع

رسانی از طریق کانال تلگرام

باشد. همچنین مبلغ پرداخت شده صرفا قابل استفاده برای همان دوره بوده و قابل انتقال به دوره دیگری نیست.

۲- در صورتی که هنرجو تا ۱۵ روز قبل از شروع دوره، اعلام انصراف نماید، با کسر ۵۰ درصد از کل مبلغ دوره، مابقی وجه به هنرجو عودت داده می

شود. بدیهی است اعلام انصراف در فاصله کمتر از ۱۵ روز به شروع کلاس ها پذیرفته نمی

شود و هنرجو متعهد به پرداخت کل مبلغ دوره می

باشد.

۳- هنرجو موظف است به بهترین نحو ممکن تمرینات خود را انجام دهد. آموزشگاه سه

کاج در مورد هنرجویانی که در انجام تمرینات خود کوتاهی می کنند هیچگونه مسئولیتی ندارد و همچنین این حق را دارد که به تشخیص مدرس، از حضور وی در کلاس

ها جلوگیری به عمل آورد. حداقل زمان تمرین در منزل، سه برابر زمان حضور در کلاس می باشد.

۶- آموزشگاه می تواند در شرایط خاص (مانند: وجود مشکل برای مدرس، مشکلات فنی و ...) کلاس را لغو نماید، بدیهی است این موضوع از قبل به اطلاع هنرجویان خواهد رسید و متعاقبا کلاس

جبرانی در نظر گرفته خواهد شد تا حقی از هنرجویان ضایع نشود.