آموزش تخصصی نرم افزارهای ادوبی

رضا عالی

.طراح گرافیک .ناظر چاپ.

نظارت بر چاپ سه کاج
فتوشاپ سه کاج
این دیزاین سه کاج
ایلستریتور

سوابق کاری:

 

.دانش آموخته گرافیک و  تبلیغات

.دارای کارشناسی مدیریت حرفه ای چاپ

.کارشناس استاندارد سازی فایل چاپی بر اساس نوع کاغذ و دستگاه چاپ

.مسوول کنترل کیفیت چندین پروژه مهم تبلیغاتی و تجاری

.طراح گرافیک تبلیغاتی و مدیر هنری پروژه چندین شرکت معتبر داخلی و خارجی

.مدرس دوره های گرافیک، چاپ و استاد دانشگاه در زمینه چاپ و نظارت بر چاپ

.مدرس دوره های گرافیک و طراحی در آموزشگاه های خصوصی و سازمان فنی حرفه ای

.مسوول آموزش دوره های کنترل کیفیت فایل و چاپ در چندین شرکت معتبر

.نویسنده مقالات و چندین کتاب در زمینه لی اوت، گرافیک و خروجی فایل چاپی

.دارای بورد تخصصی کنترل کیفیت چاپ از اروپا و آمریکا

.دارای بورد تخصصی نظارت بر چاپ از دانشگاه هنر تهران

.دارای بورد تخصصی نظارت بر چاپ از مدرسه هنر ایده

.همکار افتخاری ماهنامه اینپرینت مگزین کالیفورنیا در معرفی هنرمندان

 

Mehdi Mortezapour