آموزش تخصصی نرم افزارهای ادوبی

فاطمه رفعتی

.مدرس نرم افزار.موشن گرافیست.برنامه نویس.

فتوشاپ سه کاج
ایلستریتور سه کاج
این دیزاین سه کاج
ادوبی دایمنشن سه کاج

سوابق کاری:

.مدرس در دانشگاه علمی کاربردی واحد ۵۳

.مدرس در دانشگاه علمی کاربردی واحد ۰۲

.مدرس در دانشگاه علمی کاربردی واحد ۲۳

.مدرس در دانشگاه علمی کاربردی واحد تالار های پذیرایی

.مدرس در دانشگاه علمی کاربردی واحد ۱۵

.مدرس در دانشگاه علمی کاربردی واحد ۱۱

. برنامه نویس و مجری نرم افزار آموزش الفبای فارسی در شرکت نرم افزاری نوین

. مدیر آموزش در آموزشگاه کاوش

. مدیر آموزش در آموزشگاه روشنگر

. طراح شرکت هوایاران.طراح شرکت پارسه اتکال.موشن گرافیست شرکت سایه.تولید محتوای آموزشی در انتشارات مبتکران.

 

Mehdi Mortezapour
فتوشاپ سه کاج
ایلستریتور سه کاج
این دیزاین سه کاج
ادوبی دایمنشن سه کاج